RESERVERINGSVILLKOREN FÖR HOSPITALITY-PAKETEN – ISBALETTEN SNÖDROTTNINGEN 2022

Kunden kan reservera produkter genom att betala en reservationsavgift. Kunden får häva beställningen före slutfakturans förfallodag genom att skriftligen meddela säljaren. Beställningen anses annullerad också om kunden inte betalar slutfakturan senast på förfallodagen. Reservationsavgiften återbetalas inte. Reservationsavgiften är 30 % av fakturans totala saldo (exklusive skatt). Mervärdesskattesatsen för reservationsavgiften är 24 %. Alternativet att betala en reservationsavgift gäller endast beställningar över 1500 euro (moms 0 %). Beställningar under 1500 euro debiteras in sin helhet (100 %).

Om kunden häver sin beställning eller beställningen anses annullerad, har säljaren rätt att återsälja produkterna. Efter kunden har betalat slutfakturan, kan produkten inte bytas eller returneras. Betalda avgifter återbetalas inte heller.

Om ett evenemang flyttas fram, flyttas hela reservationen automatiskt till den nya tidpunkten. Om ett evenemang avbokas eller kunden inte kan använda produkten på grund av myndigheters begränsningar, återbetalas betalningen för de annullerade produkterna.

Allmänna betalningsvillkor: 14 dagar netto eller enligt överenskommelse.

Närmare evenemanget levererar arrangören / säljaren evenemangsbiljetterna som ingår i beställningen, medföljande material och instruktioner till angiven adress. Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i paketets innehåll. Säljaren ska omedelbart meddela kunden av sådana ändringar.